Drobečková navigace:

Lingua Show Archiv aktualit Chceme zlepšit situaci na trhu práce…


 

Aktualita

Chceme zlepšit situaci na trhu práce…

03. 03. 2014
 
 

Národní soustava kvalifikací (NSK) je pružný a praktický nástroj, který nabízí vedle školní docházky druhou cestu k plnohodnotné profesní kvalifikaci.

Pro NSK platí dva základní principy:
-         Kvalifikace v NSK jsou popisovány jednotným způsobem prostřednictvím požadovaných znalostí, dovedností a kompetencí. Není důležité, zda byly získány ve škole, praxí, či kurzem, ale jaká je jejich úroveň a kvalita.

-         Do NSK jsou zařazovány jen ty kvalifikace, které jsou požadované trhem práce. Z tohoto důvodu jsou vymezovány a popisovány zástupci zaměstnavatelů.

V dnešní době je situace taková, že na jedné straně jsou firmy, které postrádají tisíce zaměstnanců a na straně druhé je několik desítek lidí, kteří nemohou najít práci. Proč tomu tak je? Je to pro to, že školy a jejich vzdělávací systém žáky nepřipravuje na to, co je čeká na trhu práce? Nebo pro to, že vzdělávací systém, nedokáže dostatečně rychle reagovat na zrychlující se technologický pokrok?

Ať už je důvod jakýkoli, systém NSK se snaží pomoct této nerovnováze. V současné době je již 89 544 lidí, kteří byli přezkoušení a získali tak celostátně uznávaný certifikát. Aktuální profesní kvalifikace najdete na www.narodnikvalifikace.cz.

 

Další Aktuality

 

 
   

Aktuality:

 
CZ EN
 
 
87