Drobečková navigace:

Lingua Show Archiv aktualit Na Lingua Show se seznámíte s USA!


 

Aktualita

Na Lingua Show se seznámíte s USA!

06. 03. 2012
 
 

Na veletrhu Lingua Show se seznámíte se Spojenými státy americkými

Velvyslanectví USA v Praze  a Americké centrum společně s Komisí J. W. Fulbrighta budou ve dnech 15. a 16. března 2012 prezentovat své služby a programy pro širokou veřejnost na společném stánku „Meet U.S.“ a v doprovodném programu na mezinárodním jazykovém a vzdělávacím veletrhu LINGUA SHOW na pražském Výstavišti. Návštěvníci se například dozvědí, jak zajistit studijní pobyt na americké škole, kde a jak získat na své studium finanční podporu nebo kdo jim pomůže při shánění informací pro studentské práce o USA.

Program ale nebude atraktivní pouze pro mladé lidi zajímající se o poznání americké kultury. Velká pozornost na stánku bude věnována také pedagogům. Ti se díky prezentaci současné stipendistky Fulbrightova programu, americké učitelky Jennifer Ventimiglia seznámí s rozdíly mezi výukou angličtiny v České republice a Spojených státech amerických. Jennifer Ventimiglia pobývá v ČR v rámci Fulbrightova programu učitelských výměn a i o tomto programu bude řeč.

Kulturní atašé Velvyslanectví USA David Gainer  představí poslední trendy v používání elektronických knih, zatímco Jana Sehnálková z Amerického centra bude hovořit o různých informačních zdrojích, které Americké centrum zdarma zpřístupňuje svým návštěvníkům a které mohou pomoci nejednomu studentovi, pedagogovi či akademickému pracovníkovi při zkoumání různých aspektů americké politiky, historie, ekonomie či společenského života.

Americké centrum je nejotevřenější součástí Velvyslanectví USA v Praze. Česká veřejnost zde může získávat informace o politice, historii, ekonomice, kultuře a společnosti USA.  Americké centrum je také místem, kde se setkávají čeští a američtí experti z různých oblastí společenského zájmu a sdílejí své zkušenosti nejen s českou veřejností. Kromě pravidelných diskusí, přednášek, výstav a promítání filmů a dokumentů Americké centrum také nabízí knihovnu s více jak 1500 knihami o USA. V knihovně jsou také k dispozici odborné databáze, časopisy a periodika věnovaná mezinárodním vztahům, historii a americkému kulturnímu životu. Veškeré služby jsou zdarma. Více informací o Americkém centru naleznete na www.americkecentrum.cz.

 

Komise J.W. Fulbrighta je česko-americká organizace založená na základě mezivládní dohody v roce 1991 za účelem podpory vzdělávacích a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy. Komise administruje stipendia vládního Fulbrightova programu a některé další stipendijní programy. Zároveň poskytuje bezplatné poradenství a informační služby všem zájemcům o studium a výzkum v US. Bližší informace o Fulbrightově komisi naleznete na www.fulbright.cz.

LINGUA SHOW je jediný mezinárodní jazykový a vzdělávací veletrh, který zprostředkovává maximum důležitých informací v oblasti jazykového vzdělávání a celoživotního vzdělávání. Návštěvníci získávají informace o studiu a práci v zahraničí, jazykových kurzech a pobytech, jazykových zkouškách, mezinárodních výměnných programech, cizojazyčných publikacích a nejnovějších výukových materiálech, e-learningu a dalších produktech a službách spojených se vzděláváním. Důležitou součástí veletrhu je rozsáhlý a atraktivní doprovodný program. Více o veletrhu naleznete na www.linguashow.cz.

 

 

 

 

Další Aktuality

 

 
   

Aktuality:

 
CZ EN
 
 
87