O veletrhu

"Úskalí spojená s pracovní smlouvou", seminář

22. 02. 2016
 

Zveme Vás na seminář v pátek 11.3. 2016 ve 14:00 - 14:45 hod., seminární místnost č. 238.

 

JUDr. Irena Spirová

Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde získala v oboru Právo a právní věda v roce 2013 titul magistry práv. Diplomovou a rigorózní práci obhájila na Katedře pracovního práva. V současné době pracuje jako právník ve Společné advokátní kanceláři Brno, kde se věnuje generální advokátní praxi se zaměřením na právo pracovní. Je spoluautorkou publikace "Vyznejte se v pracovním právu"' a odborných článků se zaměřením na problematiku pracovního práva. Je externí lektorkou pracovního práva na VUT v Brně. Je také členkou redakční rady Ad Rem a členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů.

 
TSM, spol. s r.o.

Na trhu vzdělávání působíme od roku 1990. Realizujeme školení téměř ve všech krajských městech. V Brně a Praze máme školící prostory v trvalém nájmu, vybavené vlastním zařízením. Lektoři seminářů TSM jsou předními odborníky v dané problematice s bohatými praktickými zkušenostmi. Pořádáme otevřené semináře a firemní zakázková školení podle požadavků našich klientů. Kvalita nabízených služeb je dána nejen nadstandardním lektorským týmem, ale vyplývá i z dlouholeté zkušenosti podpořené systémem jakosti podle normy ISO 9001. Realizovali jsme vlastní projekty financované z ESF, ale jsme i partnery projektů. Od roku 2014 vydáváme vlastní čtvrtletník – časopis Ad rem – K věci zaměřený pro personální a mzdovou praxi.

www.tsmvyskov.cz

Seminář se koná ve spolupráci se vzdělávacím portálem Edumenu.czAsociací institucí vzdělávání dospělých ČR.

 

 
   

Aktuality:

 
CZ EN
 
 
87